• Portfolio - Přepravní služba Úvod - Webvyhodne.cz
  • Portfolio - Přepravní služba Služby - Webvyhodne.cz
  • Portfolio - Přepravní služba Služby - Webvyhodne.cz

Logistika a spedice

Obecný popis:

U tvorby webových stránek pro logistickou a spediční společnost bylo hlavním cílem poskytnout návštěvníkům webových stánek informace o nabízených službách s možností online kalkulace ceny přepravy. Pro logistickou a spediční společnost byla také důležitá možnost vkládání informací o volných pracovních místech.

Klíčové aspekty projektu:
  • Vkládání volných pracovních míst
  • Přidávání aktuálních informací
  • Kalkulačka ceny dopravy
  • Nabízené služby